Symptom

Symptomen vid dystoni uppvisar stora olikheter, beroende på vilka kroppsdelar som är påverkade. Det kan röra sig om vridande och/eller ofrivilliga rörelser, särskilt i form av grimaser, sammandragning av ögonlocken, sned huvudhållning, ”skakning” av huvudet och kramper. Symptomen åtföljs ofta av smärta.

Vid sjukdomens debut förekommer de ofrivilliga rörelserna endast i bestämda situationer och vid vissa rörelser (uppgiftsspecifik dystoni) eller vid flera olika rörelser (handlingsdystoni) men inte vid vila. Med ökande allvarlighetsgrad kan symptomen förekomma även i vila.

När orsaken till dystoni är biverkningar av medicinering kan symptomen komma akut och redan efter första dosen, men de kan också debutera efter en längre tids medicinering.

De upprepade muskelsammandragningarna kan vara långsamma eller snabba, men de är ofta stadigvarande. Dygnsvariation är inte ovanligt vid dystoni. Symptomen är i regel minst framträdande på morgonen och ökar efterhand som dagen går. Stress, trötthet och starka känslor förvärrar symptomen. Däremot minskar symptomen vid vila och kan försvinna helt vid sömn. Tillståndet är oftast sämre vid utomhusaktiviteter än vid inomhusaktiviteter.