Hand- och armdystoni

Hand och arm dystoni delas in i uppgiftsspecifik dystoni och dystoni som inte utlöses av en specifik aktivitet. Dystoni som utlöses av en specifik motorisk aktivitet kallas också uppgiftsspecifik fokal dystoni eller aktivitetsdystoni.

Skrivkramp är ett exempel på en uppgiftsspecifik dystoni, utlöst av aktiviteten att skriva. Andra kan ha hand/arm dystoni i samband med utövandet av musik på instrument, som exempelvis piano, violin eller flöjt. Det kallas då specifik musikerdystoni. Symptomen kan inträffa endast i samband med utförandet av den specifika motoriska uppgiften, till exempel att skriva, eller så kan de – särskilt i senare stadier – utlösas av andra handaktiviteter. Dystoni som inte påverkas av rörelse uppträder vanligen som ettsymptom vid generell dystoni (se nedan) eller annansjukdom. Hand- ocharmdystonier skiljer sig frånden typ av kramp man får vid överbelastning eller utmattning av musklerna.