Oromandibulär dystoni

Mun och underkäke

Oromandibulär dystoni är en fokal dystoni som omfattar ofrivilliga rörelser i nedre delen av ansiktet, käken, munnen och tungan. Symptomen börjar ofta med stramningar eller brännande känsla omkring munnen, muntorrhet, talsvårigheter och ofrivillig öppning och stängning av munnen. Rörelserna kan vara i flera minuter och ibland bli så kraftiga att käken går ur led, eller gör det omöjligt att äta. Rörelserna kan minska om käken får stöd eller om ögonen stängs.