Om oss

Svensk Dystoniförening – Intresseföreningen för dystonidrabbade

Dystoni innebär funktionsnedsättningar som i högsta grad är synbara för omvärlden.  Att bli utsatt för nyfiket och påträngande gloende, missförstånd och ringaktande kommentarer blir en ny, ovälkommen del av vardagen. Utöver spasmer, värk och fysiskt uttröttande, ofrivilligt muskelarbete medför dystoni ofta en stark benägenhet till social isolering från en oförstående omvärld.

Svensk Dystoniförening är en riksomfattande intresseförening för alla dystonidrabbade i landet. Föreningens verksamhet syftar till att förhindra social isolering och i övrigt påverka den dystonidrabbades livssituation genom att:

  • Initiera, bilda och stödja lokala föreningar och nätverk för dystonipatienter vid regionala behandlingscentra i landet och härigenom motverka social isolering
  • Sprida kunskap om dystoni till de drabbade, till allmänpraktiserande läkare och andra yrkesverksamma inom värden, till handläggare hos berörda myndigheter samt till allmänheten
  • Informera om möjligheter till behandling av dystoni samt medverka vid utvecklande av kompletterande eller alternativa behandlings möjligheter.
  • Bevaka och informera medlemmarna om pågående forskning och forskningsresultat om dystonins orsaker samt om utveckling av behandlingsmetoder, i Sverige och utomlands.
  • Samverka med andra intresseorganisationer för dystonidrabbade och andra funktions- nedsättningar inom och utom landet.