Medicinsk stödbehandling

Det finns få forskningsstudier som visar på annan effektiv medicinsk behandling där biverkningarna inte är över acceptabel nivå. Men aktuell medicinsk behandling kan vara smärtstillande, spasmdämpande och medicinering för ångest och depression. Några patienter har även effekt av Levodopa som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Behovet av medicinsk stödbehandling utvärderas i samråd mellan patientens allmänläkare och neurolog. Det är viktigt att vara observant på faran för att vissa mediciner kan vara beroendeframkallande.