Meiges syndrom

Ansiktet: Kranial dystoni eller Meiges syndrom

Om dystonin drabbar ögonpartiet och munnen kallas den Meiges syndrom. Symptomen är ofrivilliga ansiktsrörelser lokaliserade runt munnen och ögonen. Musklerna kan bli mycket förvridna, särskilt då personen äter eller talar. Spänningarna kan vara så kraftiga att talet försvåras så att det blir svårt att förstå vad personen säger. Dystonin debuterar ofta i 40-70 års ålder och är vanligare hos kvinnor än män. Ofta förvärras symptomen de första åren för att sedan stanna upp. Ibland kan de minska.