Dystoni-Nytt

Dystoni Nytt är Svensk Dystoniförenings medlemstidning. Tidningen utkommer med 4 nummer per år med 600 ex. Tryck: Ala Tryck i Vadstena

Nedan kan du ladda ner ett provexemplar av tidningen

Redaktion och ansvarig för utskick

Redaktör

Krister Johansson

Norrköping

E-post dystoninytt@outlook.com

Ansvarig utgivare

Bengt-Erik Calles
Falun

Tel 076-797 46 04
E-post ordförande@dystoni.se

Ärenden och förfrågningar gällande tidningen bör skickas till redaktionens gemensamma epost-adress: info@dystoni.se

Utgivningsplan

Sista dag för inlämning av material: Utgivningsdag
Nr 1:              31 januari     mitten av mars
Nr 2:             30 april         mitten av juni
Nr 3:             31 juli            mitten av september
Nr 4:             31 oktober    mitten av december

Skriv i Dystoni Nytt

Skriv om dina åsikter och erfarenheter om Dystoni. Skriv hur din vardag ser ut, hur du gör för att livet skall bli uthärdligt. Vad många av våra nya medlemmar undrar över är just hur man skall klara vardagen, inte hur man skall kunna utföra hjältedåd. Varit med om något roligt, skriv om det i Dystoni Nytt!

Material till ”Ordet är fritt” kan skickas per e-post till dystoninytt@outlook.com. Du kan skriva under eget namn eller signatur men redaktionen måste veta vem du är. Anonyma insändare publiceras inte.