Generell dystoni

Generell dystoni är en sällsynt men invalidiserande dystoni, där muskler i merparten av kroppen är drabbade. Sjukdomen kännetecknas av böjande och vridande kroppsrörelser och kallas därför också ”deformerande muskeldystoni”. Vid generell dystoni kan patienten ha problem med att stå eller röra sig. Generell dystoni debuterar i tidig barndom eller tidiga ungdomsår.