Arbetsterapi

När man drabbas av dystoni kan det finnas ett behov av att få hjälp med att hitta nya sätt för att utföra de dagliga aktiviteterna i sitt liv. Det kan handla om att lära sig ett nytt energibesparande aktivitetsmönster och ett mer ergonomiskt sätt att utföra aktiviteter på. En anpassning av bostaden och arbetsplatsen kan också vara nödvändig. Dessa hjälpmedel kan vara ett stöd i vardagen och ett fortsatt självständigt liv.