Dystoni är en neurologisk sjukdom som orsakas av en störning i hjärnans rörelsecentrum.

Ta reda på mer om Dystoni