DBS-Djup hjärnstimulering

För patienter som inte har tillräcklig effekt av botulinomtoxin kan behandling med DBS vara ett alternativ. Med hjälp av avancerad hjärnkirurgi och teknologi placeras elektroder djupt inne i hjärnan. Elektroderna är ihopkopplade med ett batteri som ligger under huden på bröstet eller på magen. Vid stimulering normaliseras patientens rörelsemönster. Behandlingen är effektiv, ger få biverkningar och de allra flesta patienter upplever en markant förbättring av motorisk funktionsnivå och bättre livskvalitet. DBS-operationer vid dystoni är en etablerad behandling för patienter med uttalade dystonier. Operationerna utförs vid sex universitetssjukhus i Sverige.