Botulinumtoxin-injektion

Vid fokal dystoni – det vill säga när endast en kroppsdel är drabbad, är injektion med botulinumtoxin den behandlingsform som föredras. Botulinumtoxin är ett ämne som hämmar överföringen av nervimpulser från hjärnan till musklerna. Musklerna försvagas effektivt, och därmed uteblir de plågsamma sammandragningarna. Effekten kommer efter en vecka eller två, och behandlingen kan upprepas efter cirka tre månader.

Noggrann identifiering av drabbade muskler och noga utvalda injektionsställen, anpassade doser för varje specifik patient är avgörande för ett gott behandlingsresultat. Behandling med botulinumtoxin har visat sig fungera bra för de flesta patienter. Uppemot 90% av patienterna som provat denna behandlings-metod uppnår ett tillfredsställande resultat. Vissa får en del biverkningar vid behandlingens början men de avtar oftast efter kort tid. Idag finns det tre kommersiellt tillgängliga preparat av botulinumtoxin A (Botox, Dysport och Xeomin) och ett botulinumtoxin B-preparat (Neurobloc).