Cervikal Dystoni

Tvångsmässig vridning av huvudet

Cervikal dystoni, också kallad spastisk torticollis, är lokaliserat till halsens och nackens muskler och är den vanligaste formen av fokal dystoni. Tillståndet gör det svårt för patienten att hålla huvudet rakt.

Muskelsammandragningarna kan vrida huvudet åt ett håll (torticollis), framåt (anterocollis), bakåt (retrocollis) eller så kan huvudet dras mot den ena axeln (latercollis). I kombination med att huvudet vrids kan patienten också få skakningar av huvudet, så kallad tremor. Den onormala hållning som framtvingas av tillståndet, kan medföra svåra smärtor i nacke och axlar, ofta kombinerat med huvudvärk. Intensiteten av de ofrivilliga rörelserna kan reduceras med hjälp av att patienten berör ansiktet eller stödjer huvudet. Detta kallas sensoriska tricks. Vissa individer kan uppnå förbättring genom att endast föreställa sig dessa rörelser, men det hjälper inte om någon annan utför de sensoriska tricksen.