2021

Årsmöte i Malmö den 19 mars

Äntligen kunde vi träffas efter flera digitala årsmöten. Härligt! Vi höll till på Elite Hotel Savoy Malmö. Styrelsen, både avgående och nya, träffades redan under fredag eftermiddag för att kolla allt inför årsmötet. Tråkigt nog så sätter Pandemin fortfarande sina spår och tre i styrelsen, Elsa, Frida och Ulf, var frånvarande och samma sak med en av de nya, Mikael Solvin. Det var roligt, att Joar kunde komma och vara sekreterare på årsmötet och att jag kunde avtacka honom efter lång och trogen tjänst. Elsa kommer att få ett presentkort. En av de nya, Anita Kroon, var på plats. Lagom till middagen dök även våra två norska gäster upp, Anita Sundbakken och John Berget.

Från början var 27 personer anmälda till årsmötet, men när avprickningen var klar, hamnade vi på 20 deltagare plus en digital, som hälsades välkomna. Göran Olsson ledde mötet och Joar skrev. Undertecknad fick förnyat förtroende som ordförande under ytterligare ett år. Yvonne och Ulf har ett år kvar som vice ordförande och kassör. Mikael Solvin valdes som ny sekreterare eftersom Joar har tackat nej till omval. Marie kvarstår under ett år. Frida och Ove omvaldes som suppleanter och nyval av Anita Kroon, eftersom Elsa avböjt omval. Thomas Henningsson och Anita Arvidsson omvaldes till revisor och revisorssuppleant på ett år. Valberedningen omvaldes till 100% med Tony i spetsen samt Anna och Mats. När vi kom fram till budgetförslaget för 2022, som visar på ett underskott på 73 714,32 kr, blev det en diskussion. Vi tappade våra fem sponsorer under Pandemin plus att Allergan är uppköpt av Abbvie, Orion Pharma tappade rätten till Xeomin till Desitin. Ipsen betalade våra plastkort ” Jag har dystoni.” Vi arbetar naturligtvis med att få tillbaka sponsorerna. Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att göra allt för att banta det befarade underskottet. Olika tips framfördes. Ett var, att ge ut två nummer av Dystoni-Nytt med några flera sidor som i Norge. Några tyckte, att tidningen är vårt ansikte utåt och ville ha kvar fyra nummer. En E-tidning diskuterades. I dagsläget är det bara cirka tio personer, som har hört av sig till Marie och vill ha en sådan. Det vore bra, om våra medlemmar, som bor utomlands, kunde välja en E-tidning på grund av kostnaden för portot.

Som extrapunkt på dagordningen kom medlemsavgiften för 2023. Vår kassör har även gjort ett budgetförslag för 2023 och där föreslår han en försiktig höjning med 25 eller 50 kr. Flera mötesdeltagare föreslog en höjning på 100 kr. Sist som vi höjde medlemsavgiften för flera år sedan från 200 kr till 300 kr tappade vi nästan 100 medlemmar. Det slutade med en omröstning mellan två förslag, 350 kr eller 400 kr / år. Resultatet blev 350 kr för 2023. Flera ville betala mera och vi tar tacksamt emot donationer.

Efter ett avbrott för kaffe var det dags för mötets gästföreläsare, fysioterapeuten Johanna Blom från Neurologen SUS Malmö. Hon började med att berätta om Cervikal Dystoni, den vanligast förekommande i Norden. Hon fortsatte sedan att informera om sin nya digitala plattform för Cervikal Dystoni i Sverige. Den är uppdelad i två delar, en för patienter och en för fysioterapeuter. Alla är välkomna att gå in på den publika sidan. Där finns information om plattformen, nyheter samt en demo av ett träningsprogram. Plattformen hittar du på länken: https://physioexercise.org.sv. Andra gången sker det automatiskt. Johanna avtackades med lite ”Bubbel”.

Dagen avslutades med middag och några samlades sedan i hotellets lounge för trevlig samvaro.

Bengt-Erik