Nätverksträffen i Lund, 3 maj.

Nu har vi haft vår nätverksträff i Skåne. En nätt liten skara på 8 personer fick uppleva en fantastisk guidning…

Artikel hos netdoktor.se

http://www.netdoktor.se/neurologi/artiklar/dystoni-en-svarstalld-diagnos/ http://netdoktorpro.se/neurologi/artiklar/Sa-kan-dystoni-behandlas

Föreningens årsmöte

Nu har Svensk Dystoniförening klarat av sitt årsmöte i Stockholm. Lördagens föreläsare, det äkta paret Gun-Marie och Marwan Hariz hade…

Om dystoni i finska radion

Det är Susanne Olenius, finska dystoniföreningen, som blir intervjuad i finska radion om dystoni. Lyssna på intervjun här.

HOPP för Dystoni

Ur Sydsvenskan Publicerad 25 november 2014 HOPP för dystoni  – från ett hopp på en sandbank i Indiska Oceanen till…

Antalet DBS-operationer fördubblas vid SUS

DBS-behandling, Deep Brain Stimulation, djup hjärnstimulering är en effektiv behandling för patienter med sjukdomar som ger ofrivilliga rörelser och skakningar…