Gåva Tackbrev

Gåva Tackbrev

Svensk Dystoniförenings verksamhet är helt beroende av generösa företag och privatpersoner eftersom vi inte erhåller några bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Smått eller stort – din gåva tas tacksamt emot.