Årsmöte i Stockholm den 18 februari 2023

Man blir som medlem i SDF även enskild medlem i Sällsynta Diagnoser samt får tillträde till vår chatsida, SDF Privat.