Styrelsemöte

Den 16/5 från 1300 har vi styrelsemöte online.