Föreningens årsmöte

Nu har Svensk Dystoniförening klarat av sitt årsmöte i Stockholm. Lördagens föreläsare, det äkta paret Gun-Marie och Marwan Hariz hade två mycket intressanta föredrag med utmärkt pedagogiska bilder. Gun-Marie är docent i arbetsterapi vid Umeå universitet, men arbetar också i London. Hon berättade om motivation inför DBS-operationer och livsförändringar efteråt.

bild
Marwan och Gun-Marie Hariz

Neurokirurg Marwan Hariz arbetar sedan 2002 på Institute of Neurology i London och är professor på Umeå universitet. Hans huvudsakliga intresse är kirurgi vid rörelsestörningar och psykiatriska sjukdomar.
Han berättade först om ett kirurgiskt historieperspektiv, när det gäller Dystoni. Från steloperationer, bränning, muskel-och nervavskärningar fram till dagens framgångsrika DBS-operationer. ( Deep Brain Stimulation.) Han berättade sedan om olika operationer, som han utfört på patienter med olika typer av Dystoni. Han tror mycket på behandlingar med botox, mediciner och sjukgymnastik, innan det blir tal om operation.

Själva årsmötesförhandlingarna flöt på bra, tack vare ett fint arbete av bland annat kassör och valberedning.
Tråkigt nog fick vi ett avhopp dagen före årsmötet. Därför saknar vi en suppleant. Den nya styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet att hitta en ersättare.
Styrelsen fick följande utseende för 2015.
Ordför.: Bengt-Erik Calles
Vice ordf.: Göran Olsson
Sekr.: Lottie Holm
Kassör: Ulf Borg
Ledamot: Monika Benson
Ledamot och redaktör: Johnny Rydow
Suppl.: Mats Nyberg
Revisor: Thomas Henningsson
Rev.supl.: Anita Arvidsson
Valberedning: Mats Carlsson och
Kenneth Panser.

 

JRY_0662 (Medium)
Nya ordförande Bengt-Erik ger Kenneth Panser en avskedsgåva

Två trotjänare på plats. Anders Kyhlberg och Kenneth Panser, förärades var sin avskedsgåva för lång och trogen tjänst. Även Göran Olsson, trots att han är kvar i styrelsen, fick en present som tack för hans fina insatser som ordförande under flera år. Birgitta Larsson och Anna Lindqvist kommer att avtackas på annat sätt.
En kär gäst, Johan Arnfinn Warvik, representerade Norsk Dystoniförening.

Den nya styrelsen konstituerade sig direkt efter årsmötet i litet mer avslappnade former.
Bengt-Erik