Antalet DBS-operationer fördubblas vid SUS

DBS-behandling, Deep Brain Stimulation, djup hjärnstimulering är en effektiv behandling för patienter med sjukdomar som ger ofrivilliga rörelser och skakningar som Parkinsons, Essensiell tremor och Dystoni.

Vid DBS- behandling påverkas hjärnan av elektriska impulser och minskar de ofrivilliga rörelser som de här patienterna drabbas av.

-Det är tillfredsställande, både för patienterna och  deras anhöriga, att vi kan öka antalet operationer, säger Ola Nilsson som är verksamhetschef för verksamhetsområdet  Neurokirugi vid Skånes universitetssjukvård.

Behandlingens positiva effekter är visade i många studier bland annat i form av minskade sjukskrivningar, kraftig minskning av mediciner samt färre akutbesök och akutinläggningar på sjukhus.

Totalt planeras fyrtio DBS-operationer att göra vid SUS under 2014 .

Till Orginalartikel hos MyNewsDesk: 

För ytterligare information kontakta:

verksamhetschef Ola Nilsson, 046-17 15 71
Pressansvarig vid SUS: Anna-Lena Boive 072-705 75 84