#Shakeitoff!

Kampanj på sociala medier för ökad kunskap om Dystoni

Dystoni är en sjukdom som få känner till. Sjukdomen gör att man skakar, oftast i huvudet, men det kan även påverka andra kroppsdelar och rösten. Trots att tusentals personer lider av sjukdomen i Sverige, känner sjukvården sällan till den, och inte ens de drabbade själva vet alltid vad de lider av.

Genom kampanjen Shake it off! vill vi inspirera alla drabbade att lägga ut en film eller selfie på sig själva och tagga den #shakeitoff!. Vi hoppas också att andra vill dela våra filmer i sina sociala medier för att sprida kunskap om sjukdomen.

Vi med Dystoni blir ofta missförstådda, eftersom folk inte vet varför man skakar. Därför är det många av oss som skäms och undviker sociala sammanhang. Genom att gå ut med våra filmer och bilder gör vi ett statement: det är inte vårt fel att vi är sjuka och vi har inte något att skämmas för.

Jag hoppas att ni vill hjälpa oss att sprida budskapet!