Vårdvalet i fokus under politikerbesök hos Vällingby Neuro

Den 22 februari besökte Karin Fälldin, Centerpartiet, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, och Hedda Jederud Grew, politisk sekreterare, Vällingby Neuro. Dystoniföreningens Mats Nyberg och Tony Bergvall deltog i verksamhetsbesöket. De träffade Cecilia Adelöw, neurolog.

Besöket gjordes med anledning av den planerade avvecklingen av vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm.

Cecilia Adelöw inledde med att presenterade verksamheten, hur många och vilka patienter hon och hennes kollega träffar, och varför den här typen av vård inte passar på sjukhusen. Frågan om bristen på neurologer berördes.

Mats Nyberg och Tony Bergvall beskrev vad det kan innebära att ha en neurologisk sjukdom och vilka behandlingsmöjligheter som finns. De redogjorde också för patienters oro och varför det är så viktigt med trygghet, tillgänglighet och kontinuitet i behandlingen, vilket betyder att det är angeläget att slå vakt om mindre enheter som ofta kan erbjuda patienter just detta.

Frågan är inte avgjord ännu. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen håller på att ta fram ett förslag som det ska beslutas om senare i vår.

På senare tid har media uppmärksammat situationer där patienter på grund av avvecklat vårdval inte längre får tillgång till behandling när de hänvisas till primärvården.

Avveckling av vårdval i Stockholm skapar oro

Debattartikel i Dagens Samhälle: ”Avveckling av vårdval skapar stor oro”

Patientföreträdare och patienter med den kroniska sjukdomen cervikal dystoni är oroliga inför avvecklingen av vårdvalet för specialiserad neurologi i Region Stockholm. Det finns stor risk att tillgången till behandling äventyras för oss patienter med kroniska sjukdomar som cervikal dystoni, skriver Monika Benson och Bengt-Erik Calles i en debattartikel som publicerades den 20 juni 2023.

https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/avveckling-av-vardval-skapar-stor-oro/