Årsmötesanmälan

Det börjar dra ihop sig till föreningens årsmöte som går av stapeln på Lördagen den 14 februari 2015, med start klockan 14.00.

Nedan får du information om tågordningen för dagen samt information om hur du anmäler dig.

Möteshandlingarna finns i tidningen DystoniNytt nr 4/2014 som alla medlemmar har fått skickat till sig.

Vi ber dig som betalande medlem läsa igenom handlingarna och förbereda eventuella frågor till mötet, så att vi får en ingående diskussion kring, vad vi i styrelsen ska prioritera under det kommande året. Även du, som inte har möjlighet att närvara vid mötet, är välkommen att höra av dig per brev eller på annat sätt till styrelsen. Då kommer vi att se till så dina frågor blir behandlade. Vi är mycket angelägna om, att alla föreningens medlemmar skall känna sig delaktiga i de beslut och prioriteringar som görs. Årsmötet är ju också den enda möjligheten att stämma av våra egna uppfattningar i direktkontakt med ett större antal medlemmar.

Lördag den 14 februari 2015, klockan 14.00 på
Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17 i Stockholm

Tunnelbanstation Rådmansgatan

Mötet börjar med årsmötesförhandlingarna och efter en kaffepaus
omkring 15.30 kommer dagens 2 föredragshållare som är äkta paret
Docent i Arbetsterapi Gun-Marie Hariz och Neurokirurg Marwan Hariz

IMG_6670
Djup hjärnstimulering vid Dystoni – patientens perspektiv
Docent Gun-Marie Hariz undervisar blivande arbetsterapeuter vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet samt bedriver forskning med fokus på dagligt liv för personer med rörelsestörningssjukdomar typ Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och dystoni, samt genusaspekter vid dessa åkommor.

Kan man operera dystoni, och vilka resultat kan man förvänta sig av en operation?
Neurokirurg Marwan Hariz arbetar sedan 2002 vi Institute of Neurology, London och är professor vid Umeå Universitet. Hans huvudsakliga intresse är kirurgi vid rörelsestörningar och psykiatriska sjukdomar.
Mötet avslutas omkring klockan 17.00 och då finns det möjlighet att ta en paus och vila innan vi träffas kl. 19 för gemenskap och middag.

Kvällens middag blir på Man in the moon och till en kostnad av 300kr får man en kött eller fiskrätt inkl vatten, öl eller 1 glas vin, och kaffe.
Vi hoppas ni vill närvara även på kvällen tillsammans med oss.
Anmälan till årsmötet och om ni vill deltaga på kvällens träff samt om ni vill äta kött eller fisk gör ni till Lottie Holm senast den 1 februari på:
E-post: lottie.holm@hotmail.com eller telefon 0451-60523
För tillresande som önskar hotellrum har vi fått följande extrapriser inkl. frukost.
Enkelrum 990.- Dubbelrum 1390.-
Rum beställer ni själva på hotellet tel. 08-412 23 00 före 1 februari och uppge Svensk Dystoniförening