Svensk Dystoniförenings årsmöte 2015

Anmälan gör du så här !

Lördag den 14 februari 2015, klockan 14.00 på

Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17 i Stockholm

Tunnelbanstation Rådmansgatan

Mötet börjar med årsmötesförhandlingarna och efter en kaffepaus

omkring 15.30 kommer dagens 2 föredragshållare som är äkta paret

Docent i Arbetsterapi Gun-Marie Hariz och Neurokirurg Marwan Hariz

Djup hjärnstimulering vid Dystoni – patientens perspektiv

Docent Gun-Marie Hariz undervisar blivande arbetsterapeuter vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet samt bedriver forskning med fokus på dagligt liv för personer med rörelsestörningssjukdomar typ Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och dystoni, samt genusaspekter vid dessa åkommor.

Kan man operera dystoni, och vilka resultat kan man förvänta sig av en operation?

Neurokirurg Marwan Hariz arbetar sedan 2002 vi Institute of Neurology, London och är professor vid Umeå Universitet. Hans huvudsakliga intresse är kirurgi vid rörelsestörningar och psykiatriska sjukdomar.

Mötet avslutas omkring klockan 17.00 och då finns det möjlighet att ta en paus och vila innan vi träffas kl. 19 för gemenskap och middag.