Styrelsemöte med dystonikväll

Lokal och föreläsare ej klart ännu.