Nätverksträff Skåne

SKÅNE

NÄTVERKSTRÄFF

Torsdagen den 21 april kl. 19.00 – 21.00
Plats samma som tidigare PIL`s lokaler på Lunds
lasarett.

Denna gången träffas vi över en fika och trevliga
samtal tillsammans. Eftersom det inte har varit
möjligt att få svar, sen i höstas med en föreläsning
av neurokirurgen Hjalmar Bjartmarz och Anna-Lena
Törnqvist. Enligt min förfrågan på mail så är det många
som tycker det kan var trevligt att bara umgås.

Välkomna önskar Lottie, Göran och Monika

Anmälan senast den 18 april till:
Lottie Holm 0451-60523
Mobil: 0709-280545 ( lyssnar av, inte alltid öppen)
Mail: lottie.holm@hotmail.com

PS
Datum för höstmötet är redan klart och är satt till den 20
oktober. Då kommer Andreas Puschmann och föreläser
för oss om sina forskningsresultat.
DS