D-Days i år i London

I år är det Liz Ramquist som representerar Svensk dystoniförening.