Årsmöte NDF, Norsk Dystoni förening

Ulf Borg och Bengt-Erik Calles representerar SDF.