Undersökning för att se hur dystonipatienter har det

Hej alla! Professor Maja Relja (medlem av Dystonia Europes expertråd) från Zagreb, Kroatien leder just nu en europeisk undersökning för att se hur dystonipatienter har det runtom i Europa: tillgång till behandling, hur dystonin påverkar livskvaliteten etc. Enkäten finns översatt till över 20 språk och även svenska. Delta och hjälp oss att få en bättre bild av hur dystonipatienter i Europa har det. De första resultaten räknar vi med ska kunna presenteras vid Dystonia Europes årliga konferens i Bryssel i april 2018. Följ länken nedan och när du kommer till undersökningen väljer du först land och sedan språk och därefter är det bara att svara på frågorna. Tack för din hjälp.

 

https://surveys.dystonia-europe.org/survey/public/RAREORNOT