Styrelsemöte med valberedningen

23 november i Sundbyberg, styrelsemöte ihop med valberedningen 13-17.