Styrelsemöte i Stockholm med valberedningen

(Förbereda årsmötet 2017 )