Styrelsemöte Göteborg

8 maj i Göteborg, styrelsemöte 13-17  (Lokal och innehåll kollas) Charlotte kollar.