Norsk Dystoniförenings årsmöte 2019

Bengt-Erik representerar SDF.