Nätverket i Skåne har vårträff

Nätverk Skåne skall ha en träff onsdagen den 26 april, klockan 18:30, i Lund.

Samma plats som tidigare biblioteket på lasarettet. Utskick kommer som vanligt när det närmar sig, som

det är i dagsläget så skall vi bara träffas och fika och ventilera allt vi har inombords. Det är många som har

önskat detta.

Ha de

Lottie